Ondernemingsgegevens

 

Maison Melanie (eenmanszaak)
Landsheerstraat 21b, 9420 Erpe-Mere, België
BTW nr. BE0681715802
Ond. nr. 0681715802
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de bezoeker van de website www.maisonmelanie.be die online een bestelling plaatst, hierna de koper genaamd en Maison Melanie, maatschappelijke zetel: Gentsestraat 1, Burst hierna de verkoper genaamd. Op verzoek sturen we je een papieren exemplaar van de voorwaarden op via BPost.

Het plaatsen van een bestelling op www.maisonmelanie.be houdt in dat de koper akkoord gaat met de hierna vermelde voorwaarden:

Algemeen

 

1.1. Maison Melanie kan niet garanderen dat de inhoud van de site te allen tijde vrij is van onnauwkeurigheden of typografische fouten en kan eveneens niet garanderen dat alle informatie up- to- date is.
1.2. Maison Melanie kan op elk moment de inhoud van de site aanpassen.
1.3. De kleuren op uw scherm kunnen verschillen van het originele product. Dit hangt onder andere af van uw instellingen op uw computer. Wij doen ons uiterste best om de juiste kleuren op onze webshop te tonen.
Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, … of gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, …. op de webshop van Maison MeIanie gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
1.4. Maison Melanie behoudt zich het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.5. Deze website is intellectueel eigendom van Maison Melanie. Niets mag worden gekopieerd of gebruikt zonder toestemming van Maison Melanie.
1.6. Wanneer u iets bestelt via onze webshop dient u de Algemene Voorwaarden te aanvaarden alvorens tot de koop over te gaan. U hebt er dus alle belang bij deze goed te lezen alvorens tot de koop over te gaan.

Prijzen en verzakingsrecht


2.1. Alle vermelde verkoopprijzen zijn in euro, inclusief BTW en accijnzen. De verzendkosten zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen. Deze worden berekend aan het einde van uw bestelling. Speciale aanbiedingen worden steeds duidelijk vermeld op de website en gelden zolang de voorraad strekt.

2.2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De verkoper heeft het recht aankopen van verkeerd geprijsde artikelen of kortingen te annuleren.
2.3. Verzakingsrecht
De koper heeft het recht binnen de 14 kalenderdagen af te zien van de aankoop (verzakingsrecht), zonder betaling van een boete en zonder motivering, en dit vanaf:
* Indien je koos voor “afhaling in de winkel”: de eerste werkdag die volgt op de dag van de bestelling.
* Indien je koos voor verzending naar een adres: de dag volgend op de aanlevering of volgend op de eerste aanbieding. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Solden worden niet teruggenomen noch omgeruild.


Volgende voorwaarden (type verkoop gerelateerd) en werkwijzen zijn hierbij van toepassing om kunnen gebruik te maken van het verzakingsrecht:

Maison Melanie moet eerst op de hoogte gebracht worden van de toepassing van het verzakingsrecht, en dit via een schrijven naar info@maisonmelanie.be of op een voor de ontvanger beschikbare en toegankelijke duurzame drage. De goederen moeten na akkoord met Maison Melanie aangeleverd worden aan
Maison Melanie
Landsheerstraat 21b, 9420 Erpe-Mere, Belgïe
en dit vóór het verstrijken van de termijn (zoals beschreven in het begin van punt 2.3).

De producten dienen volledig, onbeschadigd en in de originele verpakking te worden teruggestuurd op eigen risico en kosten van de klant. De producten dienen steeds met de originele labels/etiketten te worden teruggestuurd.

Het aanvaarden van het ongeopende pakket door Maison Melanie. Maison Melanie behoudt zich het recht om de goederen te weigeren na ontvangst indien de goederen zich niet in de originele staat bevinden, of indien Maison Melanie niet op de hoogte werd gebracht en/of de goederen ons bereiken na het verstrijken van de termijn. Vertragingen in de transport voor gelijk welke reden dan ook vallen integraal onder de verantwoordelijkheid van de klant en houdt geen verlenging van de acceptatietermijn in.

2.4. Formulier om gebruik te maken van je verzakingsrecht:
Om gebruik te maken van je verzakingsrecht, mail je volgende informatie naar info@maisonmelanie.be: naam, adres, de bevestigingsmail, de ordergegevens en de besteldatum. De werkwijze van het verzakingsrecht vind je hoger onder nummer 2.3. en 2.4. van deze Algemene Voorwaarden.

Verzending en levering


3.1. Maison Melanie streeft naar een zo snel mogelijke verzending.
Wij verzenden dezelfde werkdag of binnen 1 á 2 werkdagen na betaling van uw bestelling met uitzondering van vakantieperiodes waar deze termijn langer kan duren.
3.2. Producten worden geleverd op het leveringsadres dat door de koper bij zijn bestelling werd doorgegeven. Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten ten laste van de koper.
3.3. Vertraging kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke verbreking van het order.
3.4. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De levering van de producten gebeurt door Bpost of een andere verzendingsdienst op het leveringsadres dat door de koper werd opgegeven. Indien niemand aanwezig is, zal de chauffeur een briefje achterlaten zodat het pakket kan afgehaald worden in het dichtstbijzijnde postkantoor volgens de regels van
de verzendingsdienst.
3.5. Maison Melanie is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de producten of bij staking. De koper is op de hoogte van de transportrisico’s en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder.
3.6. Indien de levering door overmacht wordt verhinderd of uitermate wordt bezwaard, heeft Maison Melanie het recht het order aan de omstandigheden aan te passen dan wel de overeenkomst te verbreken. De klant ziet uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding.
3.7. Bij weigering van een levering door een klant, zijn de gemaakte kosten voor rekening van de klant.
3.8. De tarieven van de verzending staan duidelijk vermeld aan het einde van uw bestelling. Indien de verzending duurder blijkt te zijn, dan het standaardtarief, omwille van bv. een zwaarder of groter pakket dan standaard, wordt u hiervan vooraf nog verwittigd.
3.9. U kan het pakket ook kosteloos komen afhalen in de winkel.
3.10. Maison Melanie heeft het recht gedeeltelijke verzendingen te verrichten.
3.11. Maison Melanie garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt en dat aan de verzending van artikelen veel zorg wordt besteed.

Leveringsvoorwaarden

Door online te bestellen verklaart de koper aan Maison Melanie de wettelijke leeftijd van 18 jaar te hebben om alcoholische dranken te kopen en/of te drinken.

Personen onder de 18 jaar mogen onder geen enkele omstandigheden gebruik maken van onze diensten als het gaat over aankopen van alcoholische dranken. Maison Melanie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebruik van deze site door kinderen en jongeren en behoudt zich het recht voor om bestellingen geplaatst door kinderen of jongeren te weigeren.

Indien minderjarige personen door een verkeerde leeftijd op te geven niettemin toegang krijgen tot de website kan Maison Melanie in geen geval enige aansprakelijkheid oplopen, uit welken hoofde dan ook; in voorkomend geval behoudt Maison Melanie zich het recht voor om de aansprakelijke personen (ouders of voogden) aan te spreken.

Verzendtarieven


Tarieven voor verzending zijn als volgt:

 • België:
  tot 10 kg – vast tarief van € 7,50
  bij aankopen vanaf € 75,00 – gratis verzending (ENKEL binnen BELGIE)
  U kan uw pakket ook gratis komen afhalen in de winkel 
 • Nederland:
  tot 2  kg – vast tarief van € 8,50
  Boven 2 kg: € 10,0
 • France (not overseas):
  tot 2  kg – vast tarief van € 12,50
  Boven 2 kg: € 14,50
 • Luxemburg:
  tot 2  kg – vast tarief van € 8,50
  Boven 2 kg: € 10,50

Betaling


4.1. Alle prijzen zijn in euro, inclusief BTW van 21% en EXCLUSIEF verzendkosten.
4.2. Wij accepteren betalingen via het betaalplatform
Bancontact, KBC, Belfius, ING, IDEAL, Paypal & Kredietkaart
4.3. Verzendkosten worden nadien toegevoegd aan uw bestelling.
4.4. Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u een bevestiging per mail.
4.5. Na het ontvangen van uw betaling op ons rekeningnummer, maken wij uw postpakket klaar en verzenden we het binnen de voorziene termijn.

Eigendomsvoorbehoud

 

5.1. De geleverde goederen blijven eigendom van Maison Melanie tot de volledige betaling van de prijs, incl. alle kosten en lasten. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht om de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.


Retour


6.1. De retourkost is voor rekening van de klant.
6.2. Voor u een retour opstuurt, dient u ons hiervan op de hoogte te brengen via mail naar info@maisonmelanie.be. Na onze goedkeuring kunt u de retour terugsturen op eigen kost (zie 7.1.). Retours kunt u terugsturen naar:
Maison Melanie
Gentsestraat 1
9420 Burst
U kan de retours uiteraard ook zelf in de winkel komen terugbrengen.
Voorzie voldoende 
stevige verpakking zodat de goederen in originele staat kunnen ontvangen worden.
6.3. Retours moeten bij ons binnen komen in perfecte staat,
ongebruikt.
6.4. Maison Melanie is niet verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal van geretourneerde artikelen.
6.5. Na
10 kalenderdagen volgend op de levering, gaat Maison Melanie ervan uit dat de klant heeft ingestemd met de bestelling.
6.6. Defecte artikelen moeten gemeld worden binnen de
10 kalenderdagen na aankoop en kunnen worden omgeruild voor hetzelfde soort product indien beschikbaar. Na deze 10 kalenderdagen vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
6.7. Terugbetaling voor goederen die geretourneerd werden of defecte items, zullen worden overgemaakt binnen de periode van
10 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde goederen.
6.8. In geval van klachten kunt u contact opnemen info@maisonmelanie.be


Validiteit elektronische communicatie


7.1. Bij het bezoeken van de website of het plaatsen van een order, communiceert u via elektronische weg met Maison Melanie en aanvaardt de koper dat alle afspraken, publicaties en andere elektronische berichten dezelfde rechtsgeldigheid hebben als geschreven documenten.


Overmacht


8.1. Maison Melanie is niet aansprakelijk, indien en voor zover onze verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
8.2. Onder overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoermoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Maison Melanie alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 

Facturatie


9.1. Indien u graag een factuur ontvangt, gelieve ons dan per mail uw facturatiegegevens te bezorgen. U kan ons mailen op info@maisonmelanie.be. Wij maken u een factuur op en zullen deze per e-mail bezorgen.

 

Cadeaubonnen


10.1. Vanaf
31/10/2018 geldt voor alle aankopen van een cadeaubon, zowel in de winkel als in de webshop het volgende: 10.1.1. De cadeaubon is maximaal een jaar geldig zonder de mogelijkheid tot verlenging. Het jaar start vanaf de datum vermeld op de cadeaubon. Na deze datum is de cadeaubon niet meer geldig en zal er ook geen restitutie plaatsvinden. 10.1.2. Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code en kan slechts eenmalig gebruikt worden. 10.1.3. Het bedrag op de cadeaubon kan niet worden opgesplitst en moet dus ineens worden besteed voor minimaal het bedrag van de cadeaubon. Indien de aankoop meer kost, wordt het restsaldo vergoed met betaalmiddelen die geldig zijn in de winkel en de webshop. 10.1.4. In geval van diefstal of verlies van de cadeaubon vindt geen vergoeding plaats.


Scheidbaarheid


11.1. Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.
11.2. Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als te ruim wordt verklaard, zal de bepaling uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij de wet.
11.3. Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als ongeldig zou worden beschouwd, behouden wij ons het recht voor om dit gedeelte te vervangen.

 

Toepasselijk recht


12.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de algemene voorwaarden zelf, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
12.2. Als er een geschil ontstaat voortvloeiend uit onze samenwerkingsovereenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten proberen we dat in eerste instantie met onpartijdige bemiddeling op te lossen. Als we het geschil op deze manier niet kunnen oplossen, laten we ons geschil beslechten door een bevoegde rechter in het arrondissement
Oost-Vlaanderen. Beide partijen (u als klant en wij als leverancier) aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.